Polityka prywatności sklepu Strefa-bizuterii.pl

§1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem  danych osobowych jest Vaco System Grzegorz Siepielski, ul. Łąkowa 11, 62-402 Ostrowite, NIP: 667-168-29-98, zwany dalej jako Administrator.
 2. Administrator prowadzi sklep internetowy strefa-bizuterii.pl, zwany dalej Serwisem.
 3. Z administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: lub pocztą tradycyjną na adres:
  Vaco System Grzegorz Siepielski
  Ul. Łąkowa 11
  62-402 Ostrowite

§2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator dostosowuje swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, zwanych pod akronimem RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Serwis. Użytkownik może przeglądać serwis bez podawania danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w celu realizacji umowy określonej w regulaminie jest dobrowolne, ale jest również niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy.
 4. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres (ulica, nr., miejscowość, kod pocztowy, kraj), nazwa firmy, NIP, dane kontaktowe (telefon, e-mail).
 6. Dane osobowe przetwarzane będą na czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia bycia zapomnianym. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§3. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia umowy, jej zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach analitycznych i statystycznych, polegających na analizie aktywności użytkowników i ich preferencji.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanego zakupu w Serwisie przez Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182.

§4. Przekazywanie danych osobowych

 1. W związku z realizacją usług dostęp do danych osobowych będą miał zewnętrzne firmy, w tym w szczególności:
  1. dostawca hostingu linuxpl.com – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań;
  2. operator płatności przelewy24.pl – DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15;
  3. firma kurierska DHL – DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa;
  4. serwis Ceneo.pl – Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182;
  5. Google Analytics.

§5. Prawa użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Dane zarejestrowanego Użytkownika znajdują się w zakładce „Moje konto”. Użytkownik może samodzielnie zmienić swoje dane oraz zobaczyć, jakie dane udostępnia.
 3. Użytkownik, który posiada konto w Serwisie ma prawo do jego usunięcia. W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość e-mail na adres z informacją o postanowieniu usunięcia konta. Wiadomość musi być przesłana z adresu e-mail, którego dotyczy konto. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z prawem do bycia zapomnianym. Konto zostanie usunięte w ciągu 7 dni roboczych.
 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). W celu usunięcia danych należy przesłać wiadomość e-mail na adres z informacją o postanowieniu usunięcia danych. Wiadomość musi być przesłana z adresu e-mail, którego dotyczy konto. Dane Użytkownika zostaną usunięte w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.